Centris 250 EC

Centris 250 EC

Centris 250 EC
Kiemelt hatás

kontakt piretroid

Rovarölő permetezőszer

Kategória és hatáskifejtés
III. kategória
Hatóanyag tartalom
250 g/l cipermetrin
Kiszerelés
5 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Őszi búza Vetésfehérítő bogarak 0,15 l/ha 10 nap
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI
Repce Fénybogár 0,15 l/ha 10 nap
Repce Repcebecő-ormányos 0,15 l/ha 10 nap

Egyéb kultúrák megtekintése

Technológiai ajánlások

Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak ellen a kártevő tömeges betelepedésekor, vagy a lárvák kelésének fő időszakában célszerű a védekezést elvégezni. A gabona-levéltetvek ellen az első kolóniák kialakulása idején ajánlott kijuttatni a szert.

Repcében a repce-fénybogár és a repcebecő-ormányos elleni védekezést az imágók táblára történő betelepdése idején kell elvégezni.

Almában almamoly ellen előrejelzés alapján, a lárvakeléskor célszerű elkezdeni a védekezéseket. Elhúzódó rajzás esetén nemzedékenként 2-3 kezelés is szükséges lehet. Megkésett védekezéskor a magasabb dózis alkalmazása javasolt.
Szőlőben szőlőmolyok ellen szexferomon csapdás előrejelzés alapján a kezeléseket a fiatal lárvák ellen főrajzást követően, nemzedékenként 1-2 alkalommal célszerű elvégezni. Elhúzódó rajzáskor a kezeléseket 7-10 nap múlva javasolt megismételni. A véde-kezések hatékonyságát az időben és jól elvégzett zöldmunka kedvezően befolyásolja.

Szabadföldi paprikában és paradicsomban zöld őszibarack levéltetű ellen az állomány-kezeléseket sárgatálas megfigyelés alapján, az első egyedek betelepülését követően, a kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni, és a védekezéseket a telepnövekedés idején javasolt megismételni.

Hajtatott paprikában és paradicsomban üvegházi molytetű ellen a kezeléseket az első kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény elsődlegesen a fiatal L1 és L2 lárvák ellen hatékony. A védekezéseket az imágókra és a fiatal lárvákra irányoz-va célszerű elvégezni, és a kezeléseket javasolt többször megismételni. Gyapottok bagolylepke ellen a védekezéseket előrejelzés alapján 5-7 naponként megismételve, a kultúrnövény generatív stádiumában célszerű elvégezni.


A készítményhez nedvesítőszer hozzáadása általánosan javasolt.

Keverhetőség

Hatásspektrum

Vetésfehérítő bogarak, levéltetvek, repce -fénybogár, becőormányos, almamoly, szőlőmolypok, gyapottok bagolylepke, üvegházi molytetű

Hatásmechanizmus

Piretroidszármazék, idegméreg, hatását taglózó módon (knock-down) fejti ki az axonmembrán Na++ ion áteresztő képességének befolyásolásán keresztül. Kontakt készítmény, a kártevők táplálkozás és érintkezés útján veszik fel.

Figyelmeztetés
Méhveszélyesség Kifejezetten veszélyes
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Tűz- és robbanásveszélyes, „B” tűzveszélyességi osztály
Munkaegészségügy Várakozási Idő 0 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1 GHS piktogram 2
Raklap 4 db/gyűjtő
Tárolhatóság 3 év
Engedélyokirat szám
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek