Pendum 330 EC

Pendum 330 EC

Pendum 330 EC
Kiemelt hatás

58 féle kultúrában használható szabad forgalmú gyomirtó szer.

Elsősorban magról kelő egyszíkűek és néhány kétszíkű ellen.

Kategória és hatáskifejtés
III. kategória
Felszívódó
Hatóanyag tartalom
330 g/l pendimetalin
Kiszerelés
10 literes kanna

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI

Technológiai ajánlások

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé) vetés után, kelés előttpreemergensen, vagy a kultúrnövény kelése után a bokrosodás kezdetéig poszt-emergensenkell a készítményt kijuttatni.

Rizsben a kultúrnövény kelése után annak 1-2 leveles állapotában, vagy preemergensen avetést követő 3 napon belül kell kijuttatni. A preemergens alkalmazás esetén fontos, hogy arizs vetése egyenletesen 2-3 cm mélységre történjen. A kezelést vízmentes területen kellelvégezni, a táblán pangó vízfoltok sem lehetnek, mert a levegő hiánya és a herbicidegyüttesen a rizs csírázását gátolhatják.

Kukoricában (takarmány, vetőmag, csemege) a kultúrnövény vetése után, kelése előttpreemergensen, vagy korai posztemergensen lehet a készítményt felhasználni.Preemergens kijuttatás esetén a kukorica legalább 3-4 cm mélyre történő vetése után, 4,0-5,0 l/ha dózisban kell alkalmazni. A kukorica kelése után annak szögcsíra- 4 levelesfejlettségéig, a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények szikleveles állapotábanönmagában 4,0 l/ha dózisban kell alkalmazni.A készítmény csemegekukoricában, vetőmag előállításban történő alkalmazása afajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.

Napraforgóban preemergensen a vetést követő 3 napon belül, vagy 1-2 cm mélyen atalajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt.

Zöldborsóban, száraz borsóban, lóbabban preemergensen, a vetést követő 4-5 naponbelül kell a kezelést elvégezni.

Szójában preemergensen, a vetést követő 2-3 napon belül, vagy a vetés előtt sekélyen, 1-2cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt.

Dohányban palántázás előtt (pre-planting) a talajra permetezve, vagy 2-4 cm mélyen atalajba dolgozva. Kacsgátlásra a kezelést a tengelyvirág megjelenésekor, legkésőbb avirágzás kezdetén, tetejezést követően, a kacsok 1-3 cm-es fejlettsége mellett kellelvégezni. Dohánytövenként 10-20 ml 1,5 %-os permetlé koncentrációjú szermennyiségszükséges. Fontos a dohányszár egyenletes, permetlével való fedése, a tövétől a tetejéig.

Lucernában arankairtásra egy évesnél idősebb állományban kora tavasszal, a lucernanyugalmi állapotában kell kijuttatni a készítményt.

Vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma kultúrákban preemergensen, a dug- ésmagtermő anyahagyma kiültetése után azonnal, magvetés esetén a vetést követő 3 naponbelül kell a készítményt kipermetezni. Fontos az egyenletes, 3 cm mély vetésmélység. Étkezésre termesztett zöldhagyma gyomirtására nem használható.

Zeller esetében a palántázás előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt.

Paradicsom, paprika (pre-planting) palánták kiültetése előtt 8-10 nappal kell kijuttatni akészítményt.

Káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé (pre-planting) kultúrnövényekpalántáinak kiültetése előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt. A palántázássorán ügyelni kell arra, hogy a Sharpennal kezelt legfelső talajréteget ne sodorjuk apalánta gyökeréhez. Száraz időjárás esetén a sekély, 1-2 cm mély talajba dolgozás ahatékonyságot növeli.

Burgonyában preemergensen, a végleges bakhátak kialakítása után kell a készítménytkipermetezni, amíg a burgonya csírái 3-4 cm-rel a talajfelszín alatt vannak.Melléklet a 04.2/1213-1/2013. számú határozathoz.

Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjasok (kajszi, őszibarack,cseresznye, meggy, szilva, ringló) esetében kora tavasszal, jól elmunkált, gyommentes,apró-morzsás talajfelszínre kell kipermetezni a készítményt, száraz időjárás esetén asekély, 1-2 cm-es bedolgozás a hatékonyságot növeli.

Bogyósgyümölcsűek (ribiszke, köszméte, josta, málna, áfonya, szeder, szamóca)kultúrákban kora tavasszal, gyom- és növényi maradványoktól mentes, jól elmunkálttalajfelszínre kell kijuttatni a készítményt. Szamócában a kezelést kora tavasszal, akultúrnövény nyugalmi állapotában kell elvégezni.

Szőlőben (bor és csemege) a készítményt kora tavasszal, a szőlő fakadása előtt, jólelmunkált, apró-morzsás talajfelszínre kell kijuttatni.

Fűszer- és gyógynövények (kömény, édeskömény, kapor, ánizs, angelika, lestyán,koriander, ligetszépe, sáfrányos szeklice) kultúrákban preemergensen vetés után, keléselőtt kell kipermetezni a készítményt.

Dísznövények (tulipán, nárcisz) esetében a kezeléseket a hagymák nyugalmi időszakábankell elvégezni, fontos, hogy a hagymákat 3-4 cm aprómorzsás földréteg takarja.

Erdészet (faiskola, kosárfűz, fagyalfélék, díszcserjék, fenyőfélék, Juniperus)kultúrákban a kezelést fakadás előtt, nyugalmi állapotban, a gyomnövények megjelenéseelőtt kell elvégezni.A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikűek és néhány magról kelő kétszikűgyomnövény ellen hatékony. Az évelőket, valamint a fészkesvirágzatúak, keresztesek,burgonyafélék, mályvafélék családjába tartozó gyomnövényeket nem irtja.A szer üvegházban, valamint fólia alatti területeken nem alkalmazható!Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon amagasabb dózisok alkalmazása javasolt.

Keverhetőség

Hatásspektrum

,,A Pendum 330 EC gnmirtó permetezőszer azonos a 04.2/1213-1/2013. NÉBIH szdmon engeilélyezett Sharpen 330 EC gyomiríó permeíezőszerrel "

Hatásmechanizmus

Figyelmeztetés Veszély
Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Tűzveszélyes, „C” tűzveszélyességi osztály
Munkaegészségügy Várakozási Idő 0 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1 GHS piktogram 2 GHS piktogram 5 GHS piktogram 6
Raklap
Tárolhatóság Eredeti zárt csomagolásban száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Engedélyokirat szám 04.zlasLzlzo]'a.
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek