Hadden®

Hadden®

Hadden®
Kiemelt hatás

kamilla, pipitér, pipacs, zsombor, aszat

Két hatóanyagot tartalmazó, szilárd formátumú, posztemergens kalászos gyomirtó szer kombináció

Rendkívül szelektív, utóvetemény korlátozás nélkül a zászlóslevél kite­rüléséig használható. Széles hatásspektrumú, a legfontosabb kalászos gyomok – kamilla- és pipitérfélék, pipacs, repce árvakelés, zsombor, acat stb. – ellen hatékony termék.

Kategória és hatáskifejtés
I. kategória
Hatóanyag tartalom
400 g/kg tifenszulfuron-metil + 150 g/kg tribenuron-metil
Kiszerelés
200 g-os és 500 g-os (10 ha-os) flakon mérőhengerrel

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI

Technológiai ajánlások

Őszi búza, őszi és tavaszi árpa, zab, rozs tritikálé: 40–60 g/ha a kultúrnövény zászlós­levél állapotáig, az érzékeny gyomfajok 2–4 le­veles állapotában, azok szárbaszökését, virág­zását megelőzően. Felületi feszültség csökken­tő adjuvánsok, N-tartalmú lombtrágyák vagy a szójalecitin adjuváns gyorsítják a hatást és növe­lik a hatékonyságot. Javasolt adjuváns a Gondor® 0,25%. Javasolt vízdózis: 200–300 l/ha a gyom­borítottságtól, adjuváns használattól függően.

A magas tifenszulfuron-metil tartalma mi­att kiválóan írtja az Express toleráns és IMI áravakelésű napraforgót.

 

A Hadden® nem perzisztens gyomirtó szer, használatakor nincs utóvetemény korlátozás. A permetlé szermaradványára számos kultúrnö­vény – pl. napraforgó, repce, pillangósok – érzé­kenyek, ezért a permetezés után tisztítószerrel mossuk át a permetezőgépet! A Hadden® felszí­vódó herbicid, esőállósága 1–3 órával a perme­tezés után megfelelő. A reggeli és esti harmatos órákban a felszívódás gyorsabb és hatékonyabb. Fagymentes és legalább 5–10 °C-ot elérő kö­zéphőmérsékletű napokon gyomirtsunk.

Keverhetőség

Egyszikű gyomok esetén (pl. nagy széltippan)
Hadden® 50 g/ha + Athos® 15–20 g/ha, vagy
Hadden® 50 g + Lentipur® 500 SC 2,8 l/ha


Veronikafélék és viola fertőzés esetén
Hadden® 50 g/ha + Star® Forte 333 EC 0,6 l/ha, vagy
karfentrazon hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisban.


Erős acat vagy szulák fertőzés esetén
Hadden® 50 g/ha + Star® Forte 333 EC 0,6 l/ha, vagy
Hadden® 50 g/ha + U-46® M Plus 750 SL 1 l/ha

Hatásspektrum

Hatásmechanizmus

A Hadden® a szulfonil-karbamid szercsoport­ba tartozik, ALS-gátló, azaz a fehérje-szintézis gátlásán keresztül a blokkolja a növényi növe­kedést. Fiatal, intenzív növekedésben levő gyom fenofázis és a növekedésnek kedvező környezeti viszonyok kedveznek a hatás kifejtéséhez.

 

„A Hadden azonos a Nautius, 04.2/3222-1/2012. NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.”

Figyelmeztetés
Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles
Munkaegészségügy Várakozási Idő 0 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1
Raklap
Tárolhatóság Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen 2 év
Engedélyokirat szám 04.2/11262-2/2014.
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek