Manfil 75 WG

Manfil 75 WG

Manfil 75 WG
Kiemelt hatás

Széles hatásspektrumú kontakt

Kontakt gombaölő szer, amely a lisztharmat kivételével minden gombabetegség ellen hatékony.

Közismert hatóanyagú termék, megújult formulációban, mellyel kedvező költségen tudjuk kiegészíteni a felszívódó gombaölő szerek hatását.
 

Kategória és hatáskifejtés
II. kategória
Kontakt
Hatóanyag tartalom
75% mankoceb
Kiszerelés
20 grammos zacskó, 200 grammos doboz, 10 kg-os zsák

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Alma Varasodás 2,1 kg/ha 35 nap
Burgonya Alternária 2,1 kg/ha 7 nap
Burgonya Burgonyavész 2,1 kg/ha 7 nap
Paradicsom Paradicsomvész 2,1 kg/ha 3 nap
Paradicsom Szeptória 2,1 kg/ha 3 nap
Paradicsom Alternária 2,1 kg/ha 3 nap
Szőlő Orbánc 1,8-2,1 kg/ha 56 nap
Szőlő Peronoszpóra 1,8-2,1 kg/ha 56 nap
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI
Birs Varasodás 2,1 kg/ha 35 nap
Körte Varasodás 2,1 kg/ha 35 nap
Naspolya Gombabetegségek (kivéve lisztharmat) 2,1 l/ha 35 nap
250 grammos és ennél kisebb kiszerelések III. forgalmi kategóriába tartoznak

Egyéb kultúrák megtekintése

Képgaléria

Alternáriás levélfoltosság paradicsomon (fotó: Vig Ágnes) Varasodás almán (fotó: Kardos Rezső) Orbánc tünetei szőlőlevélen (fotó: Péter Ákos)
Tekintse meg képgalériáinkat! Kattintson bármely képre

Technológiai ajánlások

Burgonyá­ban 2,1 kg/ha, buronyavész és alternáriás levélfoltosság ellen az első permetezést előrejelzésre alapozva, de legké­sőbb az első tü­netek megjelenésekor kell végrehajtani. A vé­dekezést a fertőzés mértékétől és az időjá­rás alakulá­sá­tól függően 7–14 naponként, 1–2 alkalommal szüksé­ges elvégezni.
Almástermé­sű kultú­rákban varasodás, gombás eredetű betegsé­gek (kivé­tel lisztharmat) ellen
a vé­dekezést az előrejelzés alapján, megelőző módon kell elkezdeni 2,1 kg/ha-os dózisban. Varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra szóródás időszakában javasolt elvégezni. Járványveszé­lyes időszakban a kezelést 7–10 naponként ajánlott ismé­telni.
Szőlőben a kezelé­seket szőlőperonoszpóra és orbánc ellen, fertzőzésveszélyes időszakban, megelőző mó­don kell elkezdeni, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni a készítményt 1,8–2,1 kg/ha-os dózisban. A fertőzési nyomástól függően max. 7 napos időközzel célszerű megismételni. A kezelés évente legfeljebb 4 alkalommal végezhető! A tenyészidőszak ele-jén az alacsonyabb, a virágzástól a magasabb dó­zis ajánlott.
Paradicsomban és tojásgyülölcsben gombabetegségek ellen (kivé­ve lisztharmat) a vé­dekezést legkésőbb az első tü­netek megjelené­sekor kell elkezdeni 2,1 kg/ha-os dózisban, és a fertőzés erőssé­gé­től függően virágzás után célszerű többször (7–14 naponként) ismé­telni.
Dísznövényekben fitoftórás tőpusztulás és rózsában a peronoszpórás betegség elleni védekezések a kezdeti tüneteket követően 1–2 alkalommal lehetnek indokoltak 10–14 napos permetezési forduló betartásával. Ajánlott a kezelések előtt fitotoxicitási próbát végezni.
Házi kerti felhasználás esetén 10 l vízhez 21 g készítményt kell adni.
 

Keverhetőség

Almatermésűekben javasolt kombináció
Domark® 10 EC 0,4 l/ha + Manfil® 75 WG 2,1 kg/ha

A permetlé-borítottság növelésére, az esőállóság fokozására a Designer® adjuváns használatát javasoljuk.

Hatásspektrum

Gombabetegségek (kivéve lisztharmat), varasodás, burgonyavész, paradicsomvész, alternária, szeptória, pronoszpóra, orbánc, fitoftóra

Hatásmechanizmus

Hatását a gombasejt enzimjeinek tiolcsoportjait inaktiválva fejti ki. A toxikus hatást részben a kezelés után létrejövő izotiocianát vegyületeknek, részben az etilén-tiurám-diszulfidnak tulajdonítják. A molekulában lévő fémionok mikroelemhatása sem hagyható figyelmen kívül.

Figyelmeztetés Figyelem
Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles
Munkaegészségügy Várakozási Idő 3 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1 GHS piktogram 2 GHS piktogram 5
Raklap
Tárolhatóság Eredeti, zárt csomagolásban szá­raz, hűvös, de fagymentes helyen, szabá­lyos növényvédő szer raktárban 3 év.
Engedélyokirat szám 04.2/3500-1/2012.
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek