KAPunk támogatást 2021-ben is?

Elindultak a találgatások az új uniós költségvetési ciklus agrárpénzeiről, ugyanis a Bizottság e hónap végére ígéri az első hivatalos tervezetet a következő hét év forrásairól. 

A termelés jövedelmezősége pillanatnyilag az unió minden tagállamában erősen függ a támogatásoktól. Vannak olyan ágazatok, amelyek enélkül egy fillér jövedelmet sem termelnének. Lehet vitatkozni azon, hogy ez mennyire ront a kontinens versenyképességén, de tény, hogy enélkül drága lenne az élelmiszer, hektikusan ingadozna a kínálat és csökkenne Európa exportárualapja. Másrészt a mai városlakók csak azt hajlandóak az adóforintjaikból finanszírozni, ami a környezet és az állatok jólétét szolgálja – ezek ugyanis jellemzően a jövedelmezőséget rontó pluszteljesítmények. (Ezért tagadja Trump elnök is a klímaváltozást.) 

Támogatások tehát lesznek, ám a mértékük enyhén csökkenhet az Egyesült Királyság távozásával és a migrációs nyomás miatt. Ma még vita tárgya, de könnyen meglehet, hogy az érkezők mezőgazdasági foglalkoztatására kötelezően előírnak majd egy pár százalékos büdzsékeretet. Csökkentheti a forrásokat, ha a hektáralapú támogatásokban is megjelenik a kötelező nemzeti hányad. Eddig csak a pályázatos (vidékfejlesztési) támogatásoknál várta el az unió a kofinanszírozást. Egyáltalán az sem biztos, hogy megmarad a két pillér. Ma sokkal inkább úgy tűnik, hogy a Közös Agrárpolitika pusztán közös finanszírozású politikává válik, és megszűnnek a merev keretei. Irányelvek lesznek, melyek mentén a tagállamok saját stratégiai tervet készítenek, eszerint osztják szét a pénzt, és az unió csak a célok megvalósulását fogja ellenőrizni.

A fő irány pedig kutatás-innováció finanszírozása és olyan projektek elindítása lesz, amelyek már nem pusztán az élelemtermelésről szólnak. Hanem a gyógyszeripar, az építőiőar, az energiaipar kiszolgálásáról, illetve új termelési és nemesítési technikák teszteléséről. Divatos szóval diverzifikálás és hatékonyságnövelés lenne a fő cél. A másik csapásirány a digitális adatgyűjtés és adatértelmezés megtanulása. A döntések előkészítéséhez, de a piacra jutáshoz is több kell ma már, mint egy kockásfüzet.

A jelenlegi tervekben szerepel az is, hogy az egy gazdaságra jutó támogatások szintjét maximalizálni kell – ezzel védenék a kisebb gazdaságokat a nagyokkal szemben. A probléma az, hogy a nyugat-európai "nagyok" épp csak közepesnek számítanak Magyarországon. Vagyis az alighogy megerősödött, hatékonyan termelő, 300-600 hektáros derékhad alól húznák ki a támogatásokat hazánkban. Reméljük, nem így lesz, mert digitalizálni és innovatív technikákat használni drága dolog, hatékonyságot növelni is nehéz "méretek" nélkül. Nem beszélve arról, hogy globalizálódó világunkban fokozódik a birtokkoncentráció – hiszen egyre kevesebb a vidéken, mezőgazdaságból élő ember.

2017. november 02.