Harpun®

Harpun®

Harpun®
Kiemelt hatás

almamoly, körte-levélbolha, lisztecske

Folyékony, rovarölő permetezőszer
Kategória és hatáskifejtés
I. kategória
Hatóanyag tartalom
100 g/l piriproxifen
Kiszerelés
100 ml, 300ml, 1 liter, 5 liter

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Alma Almamoly 1 l/ha nk.*
Körte Körte levélbolha 1 l/ha nk.*
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI
Paradicsom Üvegházi molytetű 1,125 l/ha 3 nap
Uborka Üvegházi molytetű 1,125 l/ha 3 nap

Egyéb kultúrák megtekintése

Technológiai ajánlások

Almában almamoly ellen feromoncsapdás raj­zásmegfigyelés alapján kell a kezelést elvégezni a tojásrakás idején, a lárvák tömeges kelése kez­detén. A védekezést a rajzás tartamától és inten­zitásától függően 14 nap után lehet megismételni.

A kezelés időszaka 0,5-3 cm-es gyümölcsnagy­ság között.

Körtében körte-levélbolha ellen a tojásrakást követően a fiatal lárvák ellen kell a védekezést időzíteni. A kezelés ideje a teljes sziromhullástól a 10-20 mm-es gyümölcsnagyságig.

Hajtatott paradicsomban és hajtatott ubor­kában az üvegházi liszteske tojások és az első lárvák megjelenésekor kell a védekezést elvé­gezni. A kifejlett egyedekre nincs hatása a készít­ménynek. A kezelés ideje a 1. virágbimbó meg­jelenésétől az érés kezdetéig. A permetezés ide­je alatt gondoskodni kell a termesztő berendezés jó szellőztetéséről.

A poszméhek érzékenyek lehetnek a növényvédő szerre, ezért üvegházi alkalmazás esetén a kijut­tatás idejére zárja be a kaptárakat!

A készítmény alkalmazása kockázatot jelent a ra­gadozó atkákra, így azok üvegházi betelepítése a készítménnyel kezelt kultúrában nem javasolt.

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok vé­delme érdekében virágzó kultúrában nem alkal­mazható! Virágzó gyomnövények vagy mézhar­mat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Keverhetőség

Hatásspektrum

Almamoly, körte-levélbolha, üvegházi molytetű.

Hatásmechanizmus

A piriproxifen hatóanyag a rovarok hormonális rendszerére ható anyagok, juvenoidok közé tar­tozik. Az ízeltlábúak fejlődésében, szaporodásá­ban szerepet játszó hormon a juvenil (fiatalító)- hormon, amely alkalmazásával megzavarjuk a lár­vák kifejlődését, vedlését és vissza nem fordítha­tó, letális folyamatokat indukálunk. A piriproxifen hatására a vedlés zavart szenved, életképtelen lárva alakul ki.

Figyelmeztetés Veszély
Méhveszélyesség Kifejezetten veszélyes
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles
Munkaegészségügy Várakozási Idő 0 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1 GHS piktogram 2 GHS piktogram 4 GHS piktogram 5
Raklap
Tárolhatóság Eredeti zárt csomagolásban száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Engedélyokirat szám 04.2/2129-1/2017
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek