Gazelle® Pro

Gazelle® Pro

Gazelle® Pro
Kiemelt hatás

Széles spektrum

Gyors taglózó és tartós hatás egy termékben

A széles hatásspektrumú rovarölő szer korszerű granulátum (WG) formulációban.

Csomagban is kapható!

Kategória és hatáskifejtés
II. kategória
Felszívódó)|(Kontakt
Hatóanyag tartalom
100 g/kg acetamiprid + 30 g/kg lambda-cihalotrin
Kiszerelés
1 kg PETP/Alu/PE

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Kukorica Kukoricabogár imágó 0,125-0,2 kg/ha 56 nap
Kukorica Kukoricamoly 0,125-0,2 kg/ha 56 nap
Repce Fénybogár 0,125-0,2 kg/ha 35 nap
Repce Repcebecő-ormányos 0,125-0,2 kg/ha 35 nap
Repce Repcedarázs 0,125-0,2 kg/ha 35 nap
Repce Szárormányos 0,125-0,2 kg/ha 35 nap
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI

Technológiai ajánlások

Repcében és mustárban a kora tavaszi ke­zeléseket a repceszár-ormányos betelepedé­sét követően, előrejelzésre alapozva kell elvé­gezni, 0,2 kg/ha dózisban. Az így elvégzett ke­zeléssel egyidőben a repce –fénybogarak ellen is védekezhetünk. A Gazelle Pro termékkel két ke­zelés engedélyezett, az utolsó permetezés idő­pontja a repce zöldbimbós állapota. A repcebecő- ormányos és levéltetvek ellen virágzó állomány­ban méhkímélő technológiával – napnyugta elött egy órával kezdve és 23 óráig befejezve – alkal­mazható.

Kukoricában a kukoricamoly elleni védekezé­seket a lepkék csúcsrajzásáig, a tojásrakás előtt kell elvégezni. Az elhúzódó rajzása esetén szük­séges lehet a védekezés megismétlése. A kukori­cabogár imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás előtti gyérítése, a jövőévi lárvakárté­tel mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásá­nak, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elke­rülése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. Az ajánlott dózis 0,2 kg/ha. Két kezelés engedélye­zett, az utolsó permetezés időpontja a kukorica címerhányásának vége.

Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemen­te előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használ­ható fel.

 

Légi kijuttatása nem engedélyezett. A permet­léborítás és hatástartam fokozására a rovar­ölő és kontakt gombaölőszerekhez kifejlesztett Designer® adjuváns használatát javasoljuk. A Repce tavaszi AKG csomagban nagy kedvez­ménnyel beszerezhető.

Keverhetőség

Wuxal lombtrágyák, Azospeed, Designer

Hatásspektrum

Kukoricamoly, amerikai kukoricabogár, repce-fénybogár, ormányosbogarak,levéltetvek, repcedarázs, repcebolha.

Hatásmechanizmus

A két hatóanagy közül az azonnali, taglózó ha­tásért a piretroidok csoprtjába tartozó lambda-cihalotrin a felelős. Az elhúzódó, tartós hatást a neonikotinoidok csoportjába tartozó acetamiprid hatóanyagnak köszönhetjük. E két hatóanyag egymásra szinergista hatással bír, felszívódó és kontakt hatás egyben. Használatával megelőz­hetjük a piretroid rezisztencia kialakulását.

 

A Gazelle Pro azonos az Inazuma 04.2/7-1/2012. MgSzH számon engedélyezett rovarölő permetező szerével.

Figyelmeztetés Figyelem
Méhveszélyesség Mérsékelten veszélyes
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles
Munkaegészségügy Várakozási Idő 0 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1 GHS piktogram 2
Raklap
Tárolhatóság Eredeti zárt csomagolásban száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Engedélyokirat szám 04.2/9267-2/2015.
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek