Benflunova® 600 WDG

Benflunova® 600 WDG

Benflunova® 600 WDG
Kiemelt hatás

Magról kelő egyszíkű, libatop, disznóparéj

Száraz körülmények között is eredményes, korszerű formulációjú presowing napraforgó gyomirtó szer

Magról kelő egyszikű, valamint számos kétszikű gyom ellen hatékony herbicid.

Kategória és hatáskifejtés
I. kategória
Hatóanyag tartalom
600 g/kg benfluralin
Kiszerelés
5 és 10 kg-os laminált fólia tasak, többrétegű papír

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Napraforgó Magról kelő egyszikű gyomok 2,5 kg/ha nk.*
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI

Technológiai ajánlások

A Benflunova® 600 WDG kijuttatását 2,5 kg/ha dózisban a vetést megelőző 2–5 napban kell el­végezni. A kipermetezés után 1 órán belül 8–10 cm mélyen a talajba kell dolgozni, mert rendkívül illékony, jól gázosodó vegyület. A kellő hatást jól előkészített, apró morzsás szerkezetű talaj ese­tén várhatjuk el. (Durva, rögös földön a hatóanyag egy része elillanhat)

 

A napraforgó vetése után preemergens vagy posztemergens kétszikű irtó herbicidekkel – pl. Global® Duplo 0,5 l/ha – célszerű kiegészíteni a hatékonyság növelése, illetve az elpusztítandó gyomspektrum kiszélesítése érdekében.

Keverhetőség

A Benflunova® 600 WDG-vel együtt eredménye­sen alkalmazhatók a szklerotínia megelőzésé­re szolgáló biológiai szerek: a Contans® WG, az Öko-ni® WP illetve a Trifender® WP vagy a Trifender® Pro, hiszen a talajba dolgozva ezen gombák hamarabb és hatékonyabban dolgozhat­nak.

Hatásspektrum

Hatásmechanizmus

A Benflunova® 600 WDG hatóanyaga a benfluralin a dinitroanilinekhez tartozik. Csírázás és növekedés gátló hatását a gyomoknál a fehér­je, és nukleinsav szintézis akadályozásával fejti ki. A talajban gyorsan gázosodva elpusztítja a gyom magvakat, a gyökerek, és a hajtások növekedé­sét megállítja, illetve lelassítja. A napraforgó min­den stádiumban szelektív a benfluralinra.

Figyelmeztetés Figyelem
Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles
Munkaegészségügy Várakozási Idő 0 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1 GHS piktogram 2 GHS piktogram 5
Raklap
Tárolhatóság Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen 2 év
Engedélyokirat szám 04.2/3884-2/2017.
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek