Manfil 75 WG

Manfil 75 WG

Manfil 75 WG

Kontakt gombaölő szer, amely a lisztharmat kivételével minden gombabetegség ellen hatékony.

Közismert hatóanyagú termék, megújult formulációban, mellyel kedvező költségen tudjuk kiegészíteni a felszívódó gombaölő szerek hatását.
 

Kiemelt kultúra

Alma Burgonya Paradicsom Szőlő

Kiemelt hatás

Széles hatásspektrumú kontakt

Megoldásaink - Manfil 75 WG segítségével

Kategória és hatáskifejtés
II. kategória
Kontakt
Hatóanyag tartalom
75% mankoceb
Kiszerelés
20 grammos zacskó, 200 grammos doboz, 10 kg-os zsák

Felhasználás

Kultúra Károsító Dózis ÉVI
Alma Varasodás 2,1 kg/ha 35 nap
Burgonya Alternária 2,1 kg/ha 7 nap
Burgonya Burgonyavész 2,1 kg/ha 7 nap
Paradicsom Paradicsomvész 2,1 kg/ha 3 nap
Paradicsom Szeptória 2,1 kg/ha 3 nap
Paradicsom Alternária 2,1 kg/ha 3 nap
Szőlő Orbánc 1,8-2,1 kg/ha 56 nap
Szőlő Peronoszpóra 1,8-2,1 kg/ha 56 nap
Egyéb kultúra Károsító Dózis ÉVI
Birs Varasodás 2,1 kg/ha 35 nap
Körte Varasodás 2,1 kg/ha 35 nap
Naspolya Gombabetegségek (kivéve lisztharmat) 2,1 l/ha 35 nap
250 grammos és ennél kisebb kiszerelések III. forgalmi kategóriába tartoznak

Egyéb kultúrák megtekintése

Képgaléria

Alternáriás levélfoltosság paradicsomon (fotó: Vig Ágnes) Varasodás almán (fotó: Kardos Rezső) Orbánc tünetei szőlőlevélen (fotó: Péter Ákos)
Tekintse meg képgalériáinkat! Kattintson bármely képre

Technológiai ajánlások

Burgonyá­ban 2,1 kg/ha, buronyavész és alternáriás levélfoltosság ellen az első permetezést előrejelzésre alapozva, de legké­sőbb az első tü­netek megjelenésekor kell végrehajtani. A vé­dekezést a fertőzés mértékétől és az időjá­rás alakulá­sá­tól függően 7–14 naponként, 1–2 alkalommal szüksé­ges elvégezni.
Almástermé­sű kultú­rákban varasodás, gombás eredetű betegsé­gek (kivé­tel lisztharmat) ellen
a vé­dekezést az előrejelzés alapján, megelőző módon kell elkezdeni 2,1 kg/ha-os dózisban. Varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra szóródás időszakában javasolt elvégezni. Járványveszé­lyes időszakban a kezelést 7–10 naponként ajánlott ismé­telni.
Szőlőben a kezelé­seket szőlőperonoszpóra és orbánc ellen, fertzőzésveszélyes időszakban, megelőző mó­don kell elkezdeni, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni a készítményt 1,8–2,1 kg/ha-os dózisban. A fertőzési nyomástól függően max. 7 napos időközzel célszerű megismételni. A kezelés évente legfeljebb 4 alkalommal végezhető! A tenyészidőszak ele-jén az alacsonyabb, a virágzástól a magasabb dó­zis ajánlott.
Paradicsomban és tojásgyülölcsben gombabetegségek ellen (kivé­ve lisztharmat) a vé­dekezést legkésőbb az első tü­netek megjelené­sekor kell elkezdeni 2,1 kg/ha-os dózisban, és a fertőzés erőssé­gé­től függően virágzás után célszerű többször (7–14 naponként) ismé­telni.
Dísznövényekben fitoftórás tőpusztulás és rózsában a peronoszpórás betegség elleni védekezések a kezdeti tüneteket követően 1–2 alkalommal lehetnek indokoltak 10–14 napos permetezési forduló betartásával. Ajánlott a kezelések előtt fitotoxicitási próbát végezni.
Házi kerti felhasználás esetén 10 l vízhez 21 g készítményt kell adni.
 

Keverhetőség

Hatásspektrum

Gombabetegségek (kivéve lisztharmat), varasodás, burgonyavész, paradicsomvész, alternária, szeptória, pronoszpóra, orbánc, fitoftóra

Hatásmechanizmus

Figyelmeztetés Figyelem
Méhveszélyesség Nem jelölésköteles
Vizi szervezetekre való veszélyesség Kifejezetten veszélyes
Tűzveszélyesség Nem jelölésköteles
Munkaegészségügy Várakozási Idő 3 nap
Veszélyességi besorolás GHS piktogram 1 GHS piktogram 2 GHS piktogram 5
Raklap
Tárolhatóság Eredeti, zárt csomagolásban szá­raz, hűvös, de fagymentes helyen, szabá­lyos növényvédő szer raktárban 3 év.
Engedélyokirat szám 04.2/3500-1/2012.
Elsősegély nyújtás Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199
Kísérletek

Hasonló / helyettesítő termékek